ZFL 2011 REZULTĀTI UN STATISTIKA

ZFL KAUSA IZCĪŅA – 2011

Fināls

28.08.2011.

2.finālspēle ALADINS – SIA 5:6 (3:0)

1:0 Smiltāns
2:0 Lipšēns
3:0 Ričs
3:1 Uģītis
4:1 Strelkovs
4:2 Uģītis
4:3 Nazars
4:4 Jurītis
4:5 Uģītis
5:5 Strelkovs
5:6 Uģītis
 
dzeltenā kartīte: Skinijs (ALADINS)
 
tiesnesis: Oļegs
————————————————————————————
 

2.spēle par 3.vietu VOLČARA – AVA 9:5 (4:2)

0:1 Emīls V.
0:2 Cērps
1:2 Muitnieks
2:2 Saliņš
3:2 Gatis
4:2 Bražis
4:3 Kalniņš
4:4 Emīls V.
5:4 Bražis
6:4 Merča
7:4 Merča
8:4 Bražis
8:5 Emīls V.
9:5 Merča
 
dzeltenā kartīte: Merča (VOLČARA)
 
tiesnesis: Anosovs
————————————————————————————
 

27.08.2011.

1.finālspēle SIA – ALADINS 3:2 (1:0)

1:0 Uģītis
2:0 Nazars
2:1 Ričs
3:1 Jānītis
3:2 Ričs (pendele)
 
dzeltenā kartīte: Jurītis (SIA)
 
tiesnesis: Oļegs
————————————————————————————-

1.spēle par 3.vietu AVA – VOLČARA 5:6 (1:3)

1:0 Emīls V.
1:1 Muitnieks
1:2 Muitnieks
1:3 Merča
1:4 Bražis
2:4 Cērps
3:4 Kalniņš
4:4 Kalniņš
4:5 Merča
4:6 Merča
5:6 Cērps
 
dzeltenā kartīte: Emīls V. (AVA), Cērps (AVA), Kalniņš (AVA) un Saliņš (VOLČARA)
 
tiesnesis: Niciņš
————————————————————————————


1/2 fināls

21.08.2011.

2.spēle ALADINS – AVA 8:5 (2:3)

0:1 Kalniņš
1:1 Niciņš
1:2 Emīls V.
1:3 Emīls V.
2:3 Smiltāns
3:3 Niciņš
4:3 Niciņš
5:3 Ričs
6:3 Niciņš
6:4 Emīls V.
6:5 Kalniņš
7:5 Niciņš
8:5 Strelkovs
 
dzeltenā kartīte: Cērps (AVA)
 
tiesnesis: Nazars
——————————————————————————-

2.spēle SIA – VOLČARA 8:2 (4:0)

1:0 Anosovs
2:0 Ralfs
3:0 Anosovs
4:0 Anosovs
5:0 Uģītis
6:0 Ralfs
7:0 Janītis
8:0 Čāns (savos vārtos)
8:1 Oļegs (pendele)
8:2 Oļegs
 
dzeltenā kartīte: Jānītis (SIA)
 
tiesnesis: Emīls V.

———————————————————————————
20.08.2011.

1.spēle ALADINA – AVA 16:6 (7:1)

1:0 Niciņš
2:0 Lipšens
3:0 Niciņš
4:0 Lipšens
5:0 Ričs
6:0 Niciņš
6:1 Cērps
7:1 Lipšens
8:1 Ričs (pendele)
9:1 Strelkovs
10:1 Ričs
10:2 Cērps
11:2 Arčiņš
12:2 Niciņš
12:3 Cērps
13:3 Strelkovs
13:4 Kalniņš
13:5 Kalniņš
14:5 Niciņš
15:5 Niciņš
16:5 Niciņš
16:6 Kalniņš
 
tiesnesis: Čāns
———————————————————————————-

1.spēle VOLČARA – SIA 4:5 (2:1)

1:0 Merča
2:0 Muitnieks
2:1 Anosovs
3:1 Muitnieks
3:2 Jurītis
3:3 Anosovs
4:3 Muitnieks
4:4 Uģītis
4:5 Jurītis
 
dzeltenā kartīte: Nazars (SIA) un Muitnieks (VOLČARA)
 
tiesnesis: Ričs

————————————————————————————-

1/4 fināls

14.08.2011.

2.spēle SVARENE – AVA 2:6 (0:2)

0:1 Cērps
0:2 Emīls V.
0:3 Emīls V.
1:3 Skrinda
1:4 Uldis S.
1:5 Rūķis
2:5 Ruņenieks
2:6 Kalniņš
 
dzeltenā kartīte: Mārcis (Svarene) un Cērps (AVA)
sarkanā kartīte: Emīls (AVA)
 
tiesnesis: Oļegs
————————————————————————————

13.08.2011.

1.spēle AVA – SVARENE 8:2 (2:2)

O:1 Skrinda
1:1 Emīls V.
2:1 Kalniņš
2:2 Bumbieris
3:2 Kalniņš
4:2 Kalniņš
5:2 Cērps
6:2 Kalniņš
7:2 Emīls V.
8:2 EmīlsV.
 
tiesnesis: Oļegs
 
——————————————————————————————————
 

REGULĀRAIS ČEMPIONĀTS

07.08.2011.

ALADINS – AVA 5:0

Par neierašanos uz spēli AVA komandai tika piešķirts tehniskais zaudējums

——————————————————————————–

VOLČARA – SIA 4:5 (?:?)

1:O Čāns
2:0 Gatis
2:1 Bražis (savos vārtos)
2:2 Jānītis
2:3 Nazars
2:4 Osītis
3:4 Bražis
3:5 Jānītis
4:5 Bražis
 
tiesnesis: Mārcis
———————————————————–

06.08.2011.

AVA – VOLČARA 4:13 (?:?)

0:1 Merča
0:2 Čāns
0:3 Merča
0:4 Čāns
1:4 Kalniņš
1:5 Čāns
1:6 Čāns
2:6 Kalniņš
2:7 Merča
2:8 Bražis
2:9 Saliņš(V)
2:10 Gatiņš
3:10 Kalniņš
3:11 Merča
4:11 Silarājs J.
4:12 Saliņš(V)
4:13 Muitnieks
 
tiesnesis: Mārcis

————————————–

SIA – SVARENE 11:4 (?:?)

0:1 Bumbieris (1o. sekundē!!!)
1:1 Osītis
2:1 Osītis
3:1 Jurītis
4:1 Osītis
4:2 Emīls K.
5:2 Uģītis
5:3 Ruņenieks
6:3 Osītis
7:3 Osītis
8:3 Uģītis
9:3 Uģitis
10:3 Jurītis
10:4 Bumbieris
11:4 Jānītis
 
dzeltenā kartīte: Osītis (SIA);
 
tiesnesis: Ričs
 
—————————————————————————————————————-

31.07.2011.

SVARENE – VOLČARA 7:6 (4:4)

1:0 Emīls K.
1:1 Oļegs
1:2 Muitnieks
1:3 Čāns
2:3 Bumbieris
3:3 Emīls K.
3:4 Merča
4:4 Sīlis
4:5 Merča
5:5 Sīlis
5:6 Muitnieks
6:6 Emīls K.
7:6 Ruņenieks
 
tiesnesis: Anosovs
 
—————————————————————————————————————————————————————————————–

ALADINS – SIA 8:5 (5:1)

 1:0 Ričs
2:0 Niciņš
2:1 Anosovs
3:1 Lipšens
4:1 Ričs
5:1 Ričs
6:1 Ričs
7:1 Niciņš
7:2 Anosovs
7:3 Uģītis (pendele)
7:4 Anosovs
8:4 Niciņš
8:5 Uģītis
 
dzeltenās kartītes: Ričs(ALA), Nazars(SIA), Anosovs(SIA);
 
tiesnesis: Oļegs

————————————————————————————————

30.07.2011.

SVARENE – AVA 6:6 (3:3)

0:1 Emīls V.
1:2 Kalniņš
2:2 Ruņenieks (pendele)
3:2 Ruņenieks
3:3 Cērps
4:3 Emīls K.
5:3 Ruņenieks
5:4 Kalniņš
5:5 Cērps
5:6 Kalniņš
6:6 Ruņenieks
sarkanā kartīte: Emīls V. (AVA);
tiesnesis: Uģītis

—————————————

VOLČARA – ALADINS 1:4 (1:1)

0:1 Strelkovs
1:1 Merča (pendele)
1:2 Strelkovs
1:3 Ričs
1:4 Ričs
 
dzeltenās kartītes: Strelkovs(ALA), Gatiņš(VOL), Muitnieks(VOL);
 
tiesnesis: Mārcis

————————————————————————————————————

24.07.2011.

AVA – SIA 4:6 (3:2)

0:1 Jānītis
1:1 Kalniņš
2:1 Cērps
2:2 Osītis
3:2 Cērps
3:3 Uģītis
3:4 Ralfs
3:5 Ralfs
3:6 Ralfs
4:6 Emīls V.
 
dzeltenās kartītes: Kalniņš un Silerājs (abi AVA);
 
sarkanās kartītes: Jānītis un Jurītis (abi SIA) – nākamā spēle jāizlaiž;
 
tiesnesis: Mārcis
 
—————————————————————————

SVARENE – ALADINS 1:3 (0:2)

0:1 Smiltāns
0:2 Niciņš
1:2 Bumbieris
1:3 Arčiņš
 
dzeltenā kartīte: Ričs(ALA);
 
sarkanā kartīte: Niciņš(ALA) – nākamā spēle jāizlaiž;
 
tiesnesis: Emīls Vite

————————————————————————————————————

10.07.2011.

VOLČARA – AVA 9:4 (3:1)

0:1 Zutis
1:1 Merča
2:1 Merča
3:1 Oļegs
4:1 Saliņš
5:1 Merča
6:1 Merča
6:2 Cērps
7:2 Saliņš
8:2 Merča
9:2 Merča
9:3 Cērps
9:4 Cērps
 
dzeltenā kartiņa: Cērps(AVA)
 
tiesnesis: Mārcis
 

SVARENE – SIA 2:4 (1:1)

1:0 Bumbieris
1:1 Uģītis
2:1 Emīls K.
2:2 Uģītis
2:3 Uģītis
2:4 Jānītis
 
tiesnesis: Oļegs
 
————————————————————————————————————————————————————————

03.07.2011.

AVA – SVARENE  4:4 (?:?)

0:1 Bumbieris
1:1 Eida
2:1 Kalniņš
3:1 Strads
3:2 Sīlis
4:2 Kalniņš
4:3 Emīls K.
4:4 Sīlis
 
dzeltenās kartītes:
Cērps, Eida (abi AVA);
 
sarkanās kartītes:
Kalniņš (AVA) – nākamā spēle jāizlaiž;
 
tienesis: Oļegs
 
 

VOLČARA – ALADINS 5:5 (3:1)

1:0 Merča
1:1 Smiltāns
2:1 Bražis
3:1 Merča
4:1 Bražis
4:2 Niciņš
4:3 Muitnieks (savos vārtos)
5:3 Gatis
5:4 Lipšens
5:5 Lipšens
 
tiesnesis: Mārcis
 
——————————————————————————————————————————————————-

02.07.2011.

ALADINS – SIA 3:1 (1:1)

0:1 Kiks
1:1 Ričs
2:1 Lipšens
3:1 Niciņš
 
dzeltenās kartītes:
Jānītis, Nazars, Kiks (visi SIA), Ričs (Aladins);
 
sarkanās kartītes:
Anosovs (SIA) – nākamā spēle jāizlaiž;
 
tiesnesis: Oļegs
 

VOLČARA – SVARENE 6:2 (1:2)

0:1 Emīls K.
0:2 Emīls K.
1:2 Gatis
2:2 Merča
3:2 Merča
4:2 Valdis(savos vārtos)
5:2 Merča
6:2 Merča
 
dzeltenās kartītes:
Bumbieris(Svarene);
 
sarkanās kartītes:
Valdis(Svarene);
 
tiesnesis:
Ričs

—————————————————————————

26.06.2011.

VOLČARA – SIA 2:3 (0:1)

0:1 Jurītis
1:1 Saliņš
1:2 Uģītis
2:2 Čāns
2:3 Ralfs
 
dzeltenās kartītes:
Merča (Volčara), Čāns(Volčara) un Jurītis(SIA)
tiesnesis:
Niciņš
 

AVA -ALADINS 2:2 (2:0)

1:0 Cērps
2:0 Cērps
2:1 Ričs
2:2 Lipšens
 
dzeltenās kartītes:
Cērps(AVA) un Ričs(Aladins)
tiesnesis:
Mārcis

———————————————————————————————————–

25.05.2011.

ALADINS – SVARENE  11 : 2 (5:0)

1:0 Ričs
2:0 Ričs
3:0 Strelkovs
4:0 Smiltāns
5:0 Smiltāns
6:0 Niciņš
7:0 Strelkovs
8:0 Ričs
9:0 Ričs
10:0 Niciņš
11:0 Arčiņš
11:1 Jansons
11:2 Emīls Kazakovs
 
tiesnesis: Oļegs
 

SIA – AVA 11 : 2 (4:2)

1:0 Anosovs
1:1 Kalniņš
2:1 Kiks
3:1 Anosovs
4:1 Anosovs
4:2 Kalniņš
5:2 Nazars
6:2 Nazars
7:2 Jānītis
8:2 Ralfs
9:2 Nazars
10:2 Anosovs
11:2 Kiks
 
dzeltenās kartītes:
Čalkovs(SIA) un Zutis(AVA)
 
tiesnesis: Niciņš

Atbildēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logotips

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

Connecting to %s